29. Augusta 2022.
Pedeset hiljada sterilnih mužjaka tigrastog komarca pušteno u Novom Sadu u okviru projekta za kontrolu štetočina na ekološki prihvatljiv i održiv način

Sredinom protekle sedmice u centru Novog Sada je otpušteno  poslednjih 50 000 sterilnih mužjaka azijskog tigrastog komarca obojenih fluorescentnim bojama, Time je završeno otpuštanje iz  serije od ukupno 200 000 jedinki, koje je počelo početkom agusta ove godine. Reč je o aktivnostima na projektu Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) RER 5026 “Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes”, koji je deo programa tehničke pomoći i saradnje Republike Srbije sa MAAE, kojim na nacionalnom nivou koordinira Direktorat za radijacionu i niklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Autor fotografije: Petra Ivanišić

Cilj ovog projekta je iznalaženje novih načina za suzbijanje ove invazivne vrste komaraca koja može prenositi viruse denge, čikungunje i zike, a takođe i srčanog crva pasa.

Ideja je zasnovana na tome da se ženke azijskog tigrastog komarca pare samo jednom u toku života i ako to učine sa sterilnim mužjakom ne ostavljaju potomstvo. Pristup je poznat kao “tehnika sterilnih insekata” koja koristi nuklearne metode za kontrolu štetočina na ekološki prihvatljiv i održiv način.

Kao deo integrisanog suzbijanja štetočina, tehnika sterilnih insekata (SIT) ima za cilj da smanji broj komaraca i time potencijalno zaustavi širenje bolesti u ciljanom području. Kada je reč o komarcima, SIT podrazumeva otpuštanje sterilnih mužjaka koji se ne hrane krvlju, i zbog građe usnog aparata, fizički ne mogu da ubodu, pa samim tim ne mogu da prenose bolesti.

Autor fotografije: Aleksandra Ignjatović Ćupina

Mužjaci komaraca se sterilišu zračenjem (gama ili rendgenskim zracima) koje oštećuje njihove spermatozoide. Otpušteni sterilni mužjaci nisu transgeni, niti radioaktivni. Upotreba zračenja je uobičajena praksa za sterilizaciju medicinske opreme, krvnih seruma i prehrambenih proizvoda (npr. škampa koje kupujemo u prodavnicama), kao i za medicinski tretman ljudi (npr. rendgenski snimak grudnog koša, radioterapija za lečenje raka).

SIT, odnosno korišćenje zračenjem sterilisanih insekata za smanjenje bojnosti štetočina je tehnika koja se decenijama uspešno koristi širom sveta, najviše u poljoprivredi za suzbijanje voćne muve. Otpuštanje sterilisanih mužjaka u programima zaštite pomorandži, mandarina i limuna nije rezultiralo štetnim uticajima na životnu sredinu, domaće životinje ili ljude.

Autor fotografije: Petra Ivanišić

Ova uspešna tehnika prilagođena je borbi protiv komaraca koji prenose bolesti (komarci vektori). SIT utiče samo na vrstu komaraca čiji se mužjaci otpuštaju. Kod SIT nema neželjenih i nepovoljnih uticaja na životnu sredinu. Uvođenjem i integrisanjem SIT sa klasičnim merama suzbijanja komaraca štitimo životnu sredinu i značajno smanjujemo upotrebu insekticida kao i rizik za pojavu rezistentnosti kod insekata.

Autor fotografije: Aleksandra Ignjatović Ćupina

Tehnika se primenjuje u Italiji i Španiji, a preliminarna istraživanja su počela u Crnoj Gori, Nemačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Švajcarskoj i Portugaliji (države su poređene po vremenskom redosledu početka primene i istraživanja).