10. Maja 2024.
Održano predavanje o malim modularnim reaktorima na EI Nikola Tesla

Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije, odazvao se na poziv Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, u Beogradu, i prisustvovao predavanju koje je juče održano na temu malih modularnih reaktora (small modular reactor – SMR).

Na ovom skupu, o „dizajnu, primenama, izazovima i budućnosti malih modularnih reaktora“, govorio je dr Đorđe Lazarević, viši naučni saradnik Elektrotehničkog  institutaNikola Tesla. Ovo predavanje, u organizaciji IEEE PES (IEEE Power & Energy Society) podružnice za Srbiju i Crnu Goru i Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“, održano je sa ciljem da pruži odgovore na pitanja o SMR, kao napretku civilne nuklearne tehnologije u 21. veku, koja predstavlja niskougljenični izvor energije, a koji omogućava prelazak sveta na neto nultu emisiju.

Po rečima dr Lazerevića, mali modularni reaktori su se pojavili kao nova kategorija unapređenih nuklearnih elektrana donoseći uvećanu nuklearnu sigurnost i modularni koncept. U pitanju su reaktori manjih snaga (do 300 MW)  koji se u poslednje vreme često pominju kao veoma traženi u mnogim zemljama širom sveta. Nastali su na novoj strategiji, značajnog smanjenja nuklearnih akcidenata korišćenjem pasivnih sistema za odvođenje zaostale toplote, pojednostavljenja dizajna tako da umesto petlji idu na integralnost najvažnih komponenti u jedan korpus i veće fleksibilnosti za integraciju sa obnovljivim izvorima energije. Iako je globalna nuklearna industrija aktivno uključena u implementaciju SMR projekata, dizajn većine je u ranoj fazi primene u mnogim zemljama, ističe dr Đorđe Lazarević.

Važno je istaći da je Đorđe Lazarević, zvanje doktora elektrotehnike, stekao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskoj grupi za nuklearnu, medicinsku i ekološku tehniku. Zaposlen je u Centru za elektroenergetske sisteme Instituta Nikola Tesla, gde radi na istraživanju i razvoju strateških kapaciteta niskougljeničnih tehnologija, uključujući sisteme zasnovane na nuklearnoj energiji. Ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, ispitivanja efekata zračenja i primene nuklearnih tehnologija. Dr Lazarević je obavljao  funkciju direktora Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Instituta za nuklearne nauke Vinča, kao i rukovodioca Odeljenja za dekomisiju nuklearnih objekata JP Nuklearni objekti Srbije. Bio je deo ekspertske grupe koja je pružala pomoć i podršku Misiji Republike Srbije pri OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama. Autor je i koautor brojnih naučnih radova, a učestvovao je i koordinirao projekte Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE). Danas je nacionalni koordinator nekoliko aktuelnih projekata MAAE.

Nakon predavanja dr Đorđa Lazarevića, učesnici ovog stručnog skupa, imali su priliku da otvore brojna pitanja i diskutuju o različitim aspektima koji se odnose na male modularne reaktore.

Podsećamo da je i Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije početkom septembra protekle godine potpisao Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa  Elektrotehničkim institutom Nikola Tesla, čime je uspostavljena saradnja i zajedničko učešće na naučnim i razvojnim projektima, razmeni iskustava i znanja u oblastima nisko-ugljeničnih energetskih tehnologija, i radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti i drugim akitvnostima od obostranog interesa.