Izaberite stranicu
5. јула 2021.
Објављен извештај о излагању становништва јонизујућем зрачењу из животне средине у 2020. години

На веб страници Директората објављен је Извештај о излагању становништва јонизујућем рачењу из животне средине у Републици Србији у 2020. години. Извештај је сачињен на основу резултата испитивања радиоактивности у узорцима ваздуха, падавина, површинских вода, хране и хране за животиње који су за Директорат извршиле лабораторије Института за нуклеарне науке „Винча“- Институтa од националног значаја за Републику Србију Универзитетa у Београду, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“.

На основу резултата испитивања утврђено је да је ефективна дозе од произведених радионуклида коју је у 2020. години просечан становник Републике Србије примио ингестијом и инхалацијом мања од 0,01 mSv, те је радијациони ризик за становништво који потиче од произведених радионуклида који се налазе у нашој животној средини занемарљив.