2. Novembra 2022.
MAAE simulatori nuklearnih reaktora kao obrazovni alati

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) sponzoriše razvoj i distribuciju softverskih alata – simulatora osnovnih principa rada nuklearnih elektrana. Ovi simulatori pružaju uvid u osnovne karakteristike rada postrojenja, interakcije sistema postrojenja i odzive postrojenja na tranzijente i nesreće. Simulatori predstavljaju kvalitetne obrazovne alate, kako za univerzitetske profesore tako i za inženjere država članica MAAE koji su uključeni u nastavne teme vezane za osnove i sigurnost nuklearnih reaktora.

MAAE pod određenim uslovima korišćenja besplatno distribuira ove simulatore sa relevantnom pratećom dokumentacijom zainteresovanim stranama u državama članicama MAAE. Pored toga, MAAE redovno organizuje obuke na kojima stručnjaci daju detaljna objašnjenja o upotrebi ovih simulatora, ujedno objašnjavajući osnove fizike i tehnologije reaktora.

Posredstvom Direktorata omogućeno je da u Republici Srbiji korisnik JP Nuklearni objekti Srbije dobije pristup instalacionom fajlu i korisničkom uputstvu za upotrebu sledećih simulatora: reaktor sa vodom pod pritiskom, reaktor sa ključalom vodom, reaktor sa teškom vodom pod pritiskom, integralni reaktor sa vodom pod pritiskom, kao i simulator jezgra reaktora.

Za više informacija o ovim simulatorima, posetite: https://www.iaea.org/topics/nuclear-power-reactors/nuclear-reactor-simulators-for-education-and-training