17. Juna 2020.
MAAE pokreće inicijativu za sprečavanje budućih pandemija

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) Rafael Mariano Grosi pokrenuo je inicijativu za jačanje globalne spremnosti za buduće pandemije poput KOVID-19. Projekt, nazvan ZODIAC, temelji se na iskustvu MAAE u pružanju pomoći zemljama u korišćenju nuklearnih i izvedenih tehnika za brzo otkrivanje patogena koji izazivaju prekogranične bolesti životinja, uključujući i one koji se šire na ljude. Ove zoonotske bolesti svake godine ubiju oko 2,7 miliona ljudi.

Projekat ZODIAC uspostaviće globalnu mrežu za pomoć nacionalnim laboratorijama u monitoringu, nadzoru, ranom otkrivanju i kontroli životinjskih i zoonotskih bolesti poput KOVID-19, ebole, ptičjeg gripa i Zika-virusa. Cilj je da se svet bolje pripremi za buduće epidemije. „Države članice će imati pristup opremi, tehnološkim paketima, ekspertizi, uputstvima i obuci. Donosioci odluka će dobiti ažurne informacije prilagođene korisnicima koje će im omogućiti da brzo deluju “, rekao je Grosi na sastanku Odbora guvernera MAAE.

Nuklearne tehnike, kao što su testovi koji koriste polimeraznu lančanu reakciju sa reverznom transkripcijom u realnom vremenu (RT-PCR), važni su alati u otkrivanju i karakterizaciji virusa. MAAE pruža hitnu pomoć u oko 120 zemalja u korišćenju takvih brzih testova.

Oko 70% svih bolesti kod ljudi potiče od životinja, a ZODIAC ima za cilj da pomogne veterinarskim i službenicima za javno zdravlje da identifikuju ove bolesti pre nego što su se proširile.

Sledeći koncept ”Jedinstveno zdravlje” (One Health), tj. multidisciplinarni pristup saradnji vlasti i stručnjaka medicine i veterine, ZODIAC će imati koristi od jedinstvenih zajedničkih laboratorija FAO / MAAE i od partnera kao što su Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE).

ZODIAC će podržati i istraživačke aktivnosti prema novim tehnologijama i metodologijama za rano otkrivanje i nadzor. U okviru projekta, MAAE će poboljšati svoje kapacitete da ugosti naučnike i kolege iz država članica u svojim laboratorijama u Seibersdorfu podred Beča kako bi upotpuili svoja istraživanja imunološkim, molekularnim, nuklearnim i izotopskim ispitivanjima, kao i u upotrebi zračenja za razvoj vakcina protiv bolesti poput ptičjeg gripa.

Izvor: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-launches-initiative-to-help-prevent-future-pandemics