Izaberite stranicu
2. августа 2019.
INT9183 “Савладавање баријера у имплементацији пројеката декомисије и ремедијације” у Бразилу

У оквиру интеррегионалног пројекта INT9183 „Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects“ у Покос де Калдасу у Бразилу одржана је радионица под називом „Interregional Workshop on Cost Estimation for Environmental Remediation“, на којој су учествовали и наши стручњаци.

Овај скуп имао је за циљ да помогне земљама учесницама да унапреде своје капацитете у области управљања пројектима ремедијације. Представницима из јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ овај скуп ће помоћи да унапреде знање из области планирања ремедијације, нарочито у процени трошкова пројекта, упознавањем са основним елементима процене који треба да буду укључени у сваку фазу ремедијације, различитим методологијама које се користе за процену цене и када и како се имплементирају.

С обзиром да следи ремедијација простора затвореног рудника Габровница у Кални, овај скуп изузетно је значајан. Учесницима је омогућена и посета бившем руднику Поцос де Цалдас, над којим је извршена ремедијација. На лицу места дискутовало се о примењеним методама и техничким решењима, што је посебно помогло у проширењу знања.