15. Maja 2023.
Direktoratu dodeljena zahvalnica na Kongresu radioloških tehničara

Predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije učestvovali su na Kongresu radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije, koji je održan na  Zlatiboru od 12. do 14. maja ove godine.

„Naša uloga u radiologiji“ bio je moto ovogodišnjeg kongresa, na kojem su naši stručnjaci sa kolegama iz regiona, tokom dva dana razmenjivali svoja znanja i iskustva.

Na predavanjima je, tokom kongresa u okviru raznih grana medicine, prikazana važnost uloge radiologije u dijagnostici i terapiji, kao i u interventnim procedurama u medicini, čiji je sastavni deo korišćenje izvora jonizujućeg zračenja.

U okviru nekoliko stručnih izlaganja, prikazan je uticaj zračenja na epigenetiku, genetiku i život ljudi zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja. Istaknuta je  važnost koncepta zaštite od zračenja, koji je neosporno jedan od elementarnih principa radiološke prakse.

Ovom prilikom, organizator je dodelio zahvalnicu Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije za izuzetan doprinos i profesionalnu podršku u saradnji sa Udruženjem.