13. Februara 2023.
Direktorat protekle sedmice uspešno testirao program JRODOS

Tokom dva dana, koliko je trajala Nacionalna simulaciona vežba, a koju je sproveo Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, testirana je upotreba JRODOS programa podrške za formulisanje preporuka za donosioce odluka o merama zaštite u svim fazama odgovora na vanrednu situaciju.

Pored predstavnika Direktorata, u vežbi su učestvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Ministarstva odbrane, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zaštite životne sredine.

Oni su uspešno realizovali glavne ciljeve vežbe, tako što su testirali:

  • operativnu proceduru JRODOS programa podrške sa postupcima kojih se treba pridržavati kako bi se upravljalo sistemom u cilju pružanja podrške donosiocima odluka o merama zaštite i drugim merama odgovora u svim fazama vanredne situacije: fazi hitnih mera, ranoj fazi i kasnoj fazi;
  • interakcije između JRODOS operatora i donosioca odluka; i
  • upotrebu JRODOS rezultata simulacije za formulisanje mera zaštite u slučaju nuklearne vanredne situacije

Za potrebe ove vežbe simuliran je ozbiljan akcident u nuklearnoj elektrani Kozloduj, u Bugarskoj, koja se nalazi na oko 100 kilometara istočno od granice sa Srbijom.. Scenario je izabran tako,  da prikaže uticaj ozbiljnog nuklearnog akcidenta u kome je došlo do ispuštanja radioaktivnosti u životnu sredinu, na potencijalnu kontaminaciju teritorije naše zemlje, prilikom koga bi procene i rezultati primene JRODOS programa doprineli donošenju mera neophodnih za zaštitu naših građana i životne sredine.

„Učesnici su u toku ove Nacionalne  simulacione vežbe imali priliku da se  detaljnije upoznaju sa programom JRODOS, koji predstavlja  program podrške u donošenju odluka tokom nuklearne vanredne situacije i koji je sredinom 2021. godine instaliran u Direktoratu,  u okviru projekta Evropske komisije i uz podršku ENCO kompanije koja je zadužena za realizaciju ovog projekta“, kazao je direktor  Velinov i dodao da je ovo istovremeno i bila prilika da svi učesnici u skladu sa svojim nadležnostima provere i svoje  kapacitete i raspoloživost u situacijama  sa kojima su bili  upoznati kroz scenario ove vežbe.

„Iskreno sam uveren da su rezultati ovog dvodnevnog rada i druženja unapredili oblast rada i delovanja svih institucija koje su uključene u odgovor na moguću nuklearnu ili radiološku vanrednu situaciju“, naveo je na  na kraju sprovedene vežbe direktor Direktorata Slađan Velinov.