Izaberite stranicu

Директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност, Слађан Велинов је у оквиру пројекта Европске комисије „EP&R in the Western Balkans Region“, посетио аустријско регулаторно тело за радијациону и нуклеарну сигурност, у Бечу. Овом приликом, директор Велинов се упознао са радом и организацијом аустријског регулаторног тела, као и са организацијом и радом JRODOS центра, оперативне јединице за подршку у нуклеарној ванредној ситуацији у склопу регулаторног тела.

JRODOS је програм који се користи за симулацију кретања радиоактивних материја у животној средини и за прорачун доза које би становништво примило у нуклеарном акциденту. JRODOS има изузетно значајну улогу и у изградњи система заштите и спасавања, односно јачању спремности за реаговање на последице нуклеарног акцидента.

Ове недеље се у оквиру истог пројекта одржава и обука за рад у JRODOS програму за подршку при одлучивању у нуклеарној ванредној ситуацији на којој Србија има свог представника. Обучавање стручног кадра за рад у JRODOS програму, један је од првих корака ка успостављању JRODOS центра у Србији.

Аустријски JRODOS центар је успостављен пре седамнаест година и данас је један од најбоље организованих центара ове врсте у Европи.