13. Septembra 2023.
Delegacija Direktorata na otvaranju izložbe japanske fotografije

Na poziv Ambasade Japana, delegacija Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, danas je prisustvovala otvaranju izložbe „Fotografske slike i materija: japanske fotogravure 1970-ih“ u Muzeju primenjene umetnosti, u Beogradu.

Ova putujuća izložba, sastavljena 2015. godine fokusira se na štampane grafičke radove iz 1970-ih, što se može videti u radu 14 umetnika koji su pomogli da se razvije štamparski pokret u svetu savremene japanske umetnosti. Izložba je podeljena u dva dela: „Doba fotografskog izraza“ i „Slike autonomne materije“. Vlada Japana  je1957. godine pokrenula  Međunarodnu bijenalnu izložbu grafike u Tokiju, kao deo svoje posleratne kulturne politike.

Nagrađen Međunarodnom velikom nagradom na šestom izdanju bijenala 1968. godine, Tecuja Noda je transformisao fotografske portrete svoje porodice u štampane grafičke radove. Njegova dela bila su značajna po tome što su ilustrovala velike promene u štampi na međunarodnom nivou, i potvrdila da postoje paralele između trendova u savremenoj grafici i savremenoj umetnosti.

Sedamdesetih godina prošlog veka došlo je do brzog porasta japanskih dela koja su usvojila Nodin metod pretvaranja fotografija u štampane grafike, što ujedno dovodi do zlatnog doba u štampi. Dok predstavlja važne trendove u štampi tokom 1970-ih, ova izložba se fokusira na štampu inspirisanu trendovima u savremenoj umetnosti istog perioda.

Izložba će trajati do 30. septembra.