Održan sastanak nacionalnih koordinatora za vezu sa MAAE regiona Evrope

Deseta godišnjica MAAE Instituta nuklearnog prava

U ponedeljak 21. septembra 2020. godine na marginama 64. redovnog zasedanja Generalne konferencije MAAE prikazan je video povodom desete godišnjice Instituta za nuklearno pravo u okviru koga je obučeno više od 600 učesnika iz zemalja članica. Naglašen je doprinos...