28. Oktobra 2021.
ZAVRŠENA JE MEĐUNARODNA VEŽBA ConvEx-3 (2021) SIMULACIJE ODGOVORA NA NUKLERANI AKCIDENT

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, zajedno sa MUP Sektorom za vanredne situacije i laboratorijama ovlašćenim za pojedina ispitivanja u okviru monitoringa,  učestvovali su  u međunarodnoj vežbi ConvEx-3 (2021), u kojoj je simuliran akcident na nuklearnoj elektrani „Baraka“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Organizatori vežbe su Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Vežba je počela 26. oktobra 2021. godine u 08:23 h i tokom 36 sati koliko je trajala vežba, zaposleni u Direktoratu i drugi učesnici vežbe primali su i obrađivali informacije, vršili analize, pripremali obaveštenja na način na koji bi se to vršilo i u slučaju da se akcident zaista i dogodi.

Cilj vežbe je bila provera odgovora zemalja članica MAAE na nuklearni akcident.

U ovoj vežbi, Srbija je prvi put koristila program za podršku pri odlučivanju JRodos. Ovaj program pruža mogućnost prognoze kretanja radioaktivnog oblaka, procene uticaja nuklearnog akcidenta na stanovništvo i životnu sredinu i procene efikasnosti planiranih mera zaštite.

Slika prikazuje simulaciju kretanja radioaktivnog oblaka za 48 sati prognozirano u JRodos.

Sprovedenim aktivnostima odgovora na nuklearni akcident sa mogućim prekograničnim posledicama Republika Srbija je pokazala da može da odgovori na ovakve akcidente i da poseduje adekvatne mehanizme za zaštitu i spasavanje.

U vežbi ConvEx-3 (2021), uz Republiku Srbiju, učestvovale su još 74 države i 12 međunarodnih organizacija.