Naši predstavnici na predstavljanju nove platforme InTouch+

Naši predstavnici na predstavljanju nove platforme InTouch+

U okviru 63. zasedanja Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) održano je predstavljanje nove, unapređene platforme InTouch+, koja će poboljšati i olakšati proces prijavljivanja kandidata na radionice, trening kurseve i druge događaje u...