Izaberite stranicu

У оквиру пројекта Правна подршка преговорима у периоду од 27-31. јануара и 10-14. фебруара 2020. године одржава се експертска мисија на тему Смернице за критеријуме за признавање стручњака из области медицинске физике у складу са захтевимаДирективе Савета 2013/59/Еуратом у области примене извора зрачења у медицини.Учесници експертске мисије су представнци Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Министарства здравља, Удружења медицинских физичара Србије и Министарства науке и технолошког развоја.