Izaberite stranicu

У периоду од 03. до 07. фебруара 2020. године у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, у оквиру програма TAIEX – инструмент за техничку помоћ и размену информација Европске комисије, одржана је  радионица  чија је тема била „Успостављање референтних нивоа и процена дозе у ситуацијама постојећег излагања и у ситуацијама изложености јонизујућем зрачењу у случају  нуклеарног или радиолошког акцидента“.

У сарадњи са експертом Европске комисије, Хеленом Јанжекович из словеначке Управе за нуклеарну сигурност, представници Директората су током радионице дефинисали  и анализирали ситуације постојећег  излагања у Републици Србији као и начине успостављања регулаторне контроле у складу са  прописима Републике Србије и регулативом Европске уније.

Последњег дана,  у оквиру ове радионице одржан је и састанак са представницима лабораторија које су укључене у мониторинг радиоактивности у животној средини, на којем се разговарало о излагању јонизујућем зрачењу из потрошачке робе и ризицима за становништво. Имајући у виду да је Директорат у поступку доношења подзаконских аката којима ће се, између осталог, регулисати и контрола радиоактивности у потрошачкој роби, допринос искуства са терена коју имају овлашћене лабораторије је од изузетног значаја те је на састанку је договорен наставак сарадње између представника лабораторија и Директората.