Izaberite stranicu

Делегација Републике Србије учествоваће на 64. редовном заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), које почиње данас и трајаће до 25. септембра у Бечу. Конференција ће ове године бити оганизована у измењеној форми, са ограниченим бројем учесника.  Примењиваће се аустријски прописи у вези са здравственим и сигурносним мерама, услед пандемије Covid-19.

Очекује се да ће на овогодишњој Конференцији присуствовати делегати 171 државе чланице, а захтев за пријем у чланство Агенције поднеле су државе Република Гвинеја и Независна Држава Самоа.

Да подсетимо, на свом 45. заседању Генерална конференција је подржала кандидатуру наше земље (тадашња Савезна Република Југославија), која је добила пуноправно чланство 21. октобра 2001. године. Република Србија је, по основу сукцесије, наставила своје чланство у Агенцији после престанка Државне заједнице Србије и Црне Горе.

И ове године на Генералној конференцији ће се дискутовати о најважнијим питањима из надлежности Агенције, усвојити извештај за претходну годину, програм и ажурирани буџет за наредну годину и доносити одлуке о питањима која су између два заседања поднета од стране Савета гувернера, генералног директора Агенције или државе чланице.

Изузетно, ове године ће се на Генералној конференцији у пленуму разматрати три извештаја која подноси генерални директор Агенције, а који се односе на пандемију COVID-19 вируса: извештај о помоћи коју је Агенција пружила земљама чланицама у борби против пандемије, извештај који говори о спровођењу примене нуклеарних гарантија, односно контроле нуклеарног материјала и инспекцијских посета у условима пандемије, као и извештај о функционисању нуклеарних и радијационих постројења током пандемије.