Direktor Direktorata u poseti austrijskom JRODOS centru

Direktor Direktorata u poseti austrijskom JRODOS centru

Direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, Slađan Velinov je u okviru projekta Evropske komisije „EP&R in the Western Balkans Region“, posetio austrijsko regulatorno telo za radijacionu i nuklearnu sigurnost, u Beču. Ovom prilikom,...