Povodom informacija o povišenoj radioaktivnosti u Kini

Povodom informacija o povišenoj radioaktivnosti u Kini

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije nema zvaničnih informacija o povišenim nivoima radioaktivnosti u okolini nuklearne elektrane Tajšan na jugu Kine, o čemu su se pojavile informacije u medijima. O pomenutom događaju nema zvaničnih saopštenja...
Povodom informacija o povišenoj radioaktivnosti u Kini

Incident u NE Černavoda bez uticaja na rad elektrane

Rumunsko regulatorno telo obavestilo je međunarodnu zajednicu da je 15. juna 2021. došlo do manjeg incidenta u krugu nuklearne elektrane Černavoda u Rumuniji. Do incidenta je došlo na stanici za hlorisanje koja se nalazi izvan nuklearnog postrojenja. Događaj nije imao...
Požar na transformatoru u elektrani Trillo u Španiji

Požar na transformatoru u elektrani Trillo u Španiji

Španija je danas, 16. maja obavestila MAAE i njene države članice o požaru na glavnom transformatoru u nuklearnoj elektrani Trillo u Španiji koji se dogodio pola sata posle ponoći po lokalnom vremenu. Požar je ugašen nakon 15 minuta i nije imao uticaj na sigurnosne...
35 godina nakon Černobilja – nuklearna energija se mora koristiti tako da obezbeđuje sigurnost građana i životne sredine

35 godina nakon Černobilja – nuklearna energija se mora koristiti tako da obezbeđuje sigurnost građana i životne sredine

Београд, 26.4.2021. -Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (СРБАТОМ) организовао је онлајн конференцију „Нуклеарна сигурност данас: Чернобиљ 35 година после“, поводом тридесетпетогодишњице од нуклеарног акцидента, једног од најзначајнијих...