1. Juna 2020.
Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Inspektori iz sedišta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču prilikom inspekcijskih poseta prikupljaju uzorke koji sadrže čestice prašine u nuklearnim postrojenjima i na drugim lokacijama, koristeći postupak poznat kao uzorkovanje životne sredine. Ovi uzorci, koji se uzimaju uzpomoć specijalnih pamučnih uzorkivača, omogućavaju analizu tragova nuklearnih materijala koji mogu otkriti informacije o trenutnim i prošlim aktivnostima u nuklearnom postrojenju. U tu svrhu koriste se uređaji najnovije tehnologije, kao i specijalne kamere i detektori radioaktivnosti, na licu mesta. Uzori se zatim šalju u posebne labratorije u međunarodnoj atomskoj agenciji MAAE, koje su opremljene preciznim skenerima koji detektuju najsitnije radioaktivne čestice sa materijala za uzorkovanje. Na ovaj način se kontroliše da li se države članice pridržavaju svog zakonskog opredeljenja da ne preusmeravaju nuklearni materijal iz mirnodopskih aktivnosti u druge tokove i da ne sprovode neprijavljene nuklearne aktivnosti.

Kroz niz tehničkih i zaštitnih mera, MAAE potvrđuje da države poštuju ove međunarodne pravne obaveze. Ovaj nezavisni rad verifikacije omogućava MAAE da igra nezamenljivu ulogu u sprečavanju širenja nuklearnog oružja i obezbeđivanju da se nuklearna energija koristi isključivo u mirnodopske svrhe.

Izvor: https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/sampling-the-environment-for-undeclared-nuclear-activities