22. Novembra 2019.
SRBATOM NA RTS 21.11.2019.

Ljudi se plaše nuklearne energije, zato što je počela atomskom bombom. Da je upotreba električne energije počela električnom stolicom, verovatno bi i o njoj drugačije mislili, rekao je Dr Bojan Radak, odgovarajući na pitanje voditelja Jutarnjeg programa RTS-a.

Savetnik direktora Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije SRBATOM još je dodao da građane ne treba da brine nuklearni otpad, jer ga u našoj zemlji ima vrlo malo, on je strogo kontrolisan i sav se nalazi u hangarima Nuklearnih objekata Srbije (NOS) u Vinči. On je pod neprekidnim monitoringom, a pored toga, u stalnoj smo komunikaciji sa Agencijom za atomsku energiju u Beču i pod njenim nadzorom.

Za zdravlje građana i za životnu sredinu daleko je opasniji komunalni i opasni otpad na divljim deponijama, koji nije kontrolisan.

Cilj konferencije Nuklearna sigurnost danas, koju organizuje Direktorat, upravo i jeste da se razjasne predrasude i strahovi vezani za radijaciju i zračenje. Jer jedino znanje i prava informacija su oružje protiv straha, rekao je dr Bojan Radak.