24. Oktobra 2022.
Regionalna radionica o javnom informisanju i komunikaciji: Standardi, mehanizmi i izazovi za regulatorna tela za nuklearnu sigurnost i bezbednost, 24-26.10.2022, Beograd, Srbija

U Beogradu je danas (24.10.2022. godine), direktor Direktorata Slađan Velinov kao domaćin, zvanično otvorio međunarodni skup pod nazivom ,,Regionalna radionica o javnom informisanju i komunikaciji”. Glavne teme ovog trodnevnog skupa su: standardi, mehanizmi i izazovi za regulatorna tela za nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Skup se realizuje pod pokroviteljstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) kao deo Mreže za nuklearnu bezbednost Evrope i Centralne Azije (EuCAS).

Direktor Velinov je ovom prilikom između ostalog istakao ,,Ova Radionica se organizuje kao deo aktivnosti EuCAS mreže, formirane u okviru MAAE, sa ciljem da doprinese jačanju sigurnosti nuklearne i radijacione infrastrukture na regionalnom nivou, kroz razmenu iskustava, informacija i dobre prakse, kao i kroz unapređenje stručnih kapaciteta zemalja članica u ovoj oblasti.

Sa ponosom ističem da je Republika Srbija na veoma aktivan način učestvovala u svim aktivnostima vezanim za osnivanje i dalji rad EuCAS, te da će u istom smislu nastaviti da i dalje pruža svoj puni doprinos.”