3. Februara 2020.
Radionica: Identifikovanje potreba za pravnom pomoći i aktivnostima zemalja članica MAAE u Evropi i Centralnoj Aziji

Od 20. do 24. januara 2020.g. u Sofiji, Bugarska, učesnici iz 16 zemalja članica MAAE diskutovali su o pitanjima koja se pojavljuju pri transponovanju relevantnih direktiva EU, posebno Direktive o osnovnim standardima sigurnosti, Direktive o nuklearnoj sigurnosti i Direktive o radioaktivnom otpadu.

Kako se kaže u izveštaju MAAE (https://www.iaea.org/newscenter/news/identifying-legislative-assistance-needs-and-activities-for-iaea-member-states-in-europe-and-central-asia) u tom smislu, velika korist radionici je bilo učešće g-đe Ruta Stanevisien (Ruta Staneviciene) koja je oficir za pravna pitanja u Direktoratu ENER D.1, EURATOM.

Ova regionalna radionica bila je jedna u nizu događaja posvećenih programu pravne pomoći MAAE, koja uključuje projekat tehničke pomoći ”Unapređenje nacionalnih pravnih okvira u evropskim zemljama članicama”.

U izveštaju MAAE citiran je predstavnik Srbije iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost: ”Nama je pravna asistencija MAAE bila od velike pomoći, tako da smo usvojili novi Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti u 2018. godini. Ovaj novi projekat tehničke pomoći je pravo sredstvo za pravnu pomoć drugim zemljama članicama koje mogu da ga iskoriste.”

Više od 50 učesnika je doprinelo ovoj uspešnoj radionici organizovanoj u saradnji sa Univerzitetom za nacionalnu i svetsku ekonomiju i Bugarskom agencijom za nuklearnu regulaciju.

Izvor: https://www.iaea.org/newscenter/news/identifying-legislative-assistance-needs-and-activities-for-iaea-member-states-in-europe-and-central-asia