24. Decembra 2022.
Projekat „Zelena Srbija“ realizovan u Opštini Senta

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) u saradnji sa kompanijom Color Media Communications, a uz podršku Opštine Senta realizovao je kampanju “Zelena Srbija” u ovoj opštini.

Kampanjom „Zelena Srbija“  čiji je cilj zaštita životne sredine i podizanje svesti građana o značaju pošumljavanja i ozelenjavanja, zasađene su sadnice platana na ulasku u Sentu.

Sadnji su prisustvovali Sebastian Stantić, član Opštinskog veća Sente zadužen za privredu i turizam; Predrag Ivanović šef Kabineta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i Predrag Stanković, šef Šumske uprave „Apatin“,  JP „Vojvodinašume“.

“Smatramo da je zelena infrastruktura od istog značaja kao i ostala infrastruktura u našoj opštini. Kanali, šume, drvoredi, su isto toliko važni kao što su važni putevi, gasna i strujna mreža, vodovodna ili kanalizaciona infrastruktura, svake godine se trudimo da povećamo procenat pošumljenog zemljišta u Opštini Senta iz tog razloga podržavamo ovakve akcije“ ističe Sebastian Stantić, član Opštinskog veća Sente.

Predrag Ivanović iz Direktorata prilikom sadnje naglasio je da “Zelena Srbija” predstavlja projekat koji je 2020. godine pokrenuo Direktorat za radijacionu i nukelarnu sigurnost i bezbednost Srbije u želji da se doprinese edukaciji javnosti o značaju pošumljavanja naše zemlje.

“Ovim aktivnostima već treću godinu za redom ekološki doprinosimo lokalnim sredinama koje posećujemo, nastojimo da se održi kontinuitet u očuvanju biodiverziteta i poboljša kvalitet vazduha u našoj zemlji. Svako zasađeno drvo predstavlja dragoceni prirodni resurs, a sadnjom drveća na najlakši način pomažemo uklanjanju ugljen-dioksida iz atmosfere. Direktorat će kao društveno odgovorna institucija i u narednom periodu nastaviti da sprovodi ovakve akcije kojima svi zajedno doprinosimo očuvanju planete zemlje” napominje Ivanović.

Predrag Stanković, šef Šumske uprave „Apatin“ Javnog preduzeća „Vojvodinašume“  istakao je da je platan listopadno drvo, koje brže raste od većine lišćara, može da dostigne visinu i do 40 metara i  ima životni vek do 500 godina. Platani su otporni na niske temperature, zagađenje vazduha, dim i prašinu i često se koriste za sadnju drvoreda u našoj zemlji.

“U Vojvodini je pod šumom samo 6,37 odsto njene teritorije. A šumovitost Sente gledano kao područja je minimalna i iznosi manje od jedan odsto teritorije ove opštine. Cilj Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ je da dostignemo optimalnu pošumljenost Vojvodine od 14.32 odsto njene teritorije“ napominje Stanković.

Iz „Vojvodinašuma“ takođe poručuju da je benefit sađenja drveća i pošumljavanja naše zemlje višestruka. Drveće umanjuje eroziju tla, dok poljoprivredno zemljište ima posebne mikroklimatske uslove koji daju veći prinos, krošnje drveća smanjuju prodiranje vetra, dok putevi sa vetrozaštitnim pojasevima imaju manje nanose snega i na samom kraju estetska komponenta koju nam drveće pruža je nezamenljiva.

Senta je dvadeset sedma opština po redu koja se odazvala akciji „Zelena Srbija“ i realizovala sadnju drveća u okviru svoje opštine.