19. Juna 2019.
Predstavnici Srbije na kursu o sistemskoj analizi sigurnosti objekata za upravljanje radioaktivnim otpadom u Namibiji

Predstavnici Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“, imenovani od Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost , prisustvovali su Internacionalnom trening kursu o sistemskoj analizi sigurnosti objekata za upravljanje radioaktivnim otpadom, u periodu od 10. do 14. juna u Vindhuku, glavnom gradu Namibije.

Pored uvodnih predavanja, koja su se bavila osnovama radiološke zaštite i upravljanja radioaktivnim otpadom, na skupu su predstavljeni softverski alati Safran, MicroShield i Ecolego koji znatno olakšavaju razvoj scenarija i modela koji se koriste tokom izrade analize sigurnosti.

Stečena znanja i razmena iskustava će doprineti obavljanju redovnih aktivnosti Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“, kao i procesu licenciranja Postrojenja za preradu radioaktivnog otpada koji je u toku, a takođe se mogu primeniti tokom pripreme za izgradnju novih nuklearnih objekata u Republici Srbije.