6. Juna 2023.
Predstavnici Direktorata učestvovali na sastanku Projekta RANDA

Predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije učestvovali su na Prvom hibridnom sastanku Projekta RANDA (Radiological and Nuclear Detection Awareness), u organizaciji Svetske carinske organizacije (WCO).

Na ovom virtuelnom sastanku, koji je održan 1. juna ove godine, učestvovalo je 125 predstavnika iz 71 zemlje, među kojima su bili i predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija (IAEA, Interpol, UNOCT, Evropska komisija, NTI i drugi).

U ime Republike Srbije, predstavnici Direktorata predstavili su nacionalni sistem za detekciju i odgovor na bezbednosne i sigurnosne pretnje, uzrokovane ilegalnim prometom radioaktivnih i nuklearnih materijala.

Inače, cilj projekta RANDA je podizanje svesti o bezbednosnim pretnjama i proliferaciji nuklearnih i radioaktivnih materijala, kao i o mehanizmima pomoći zemljama za jačanje nacionalnih kapaciteta sa fokusom na kontrolu nacionalnih granica.