21. Maja 2024.
Predstavnici Direktorata na sastanku nacionalnih oficira za vezu sa MAAE u Zadru

Predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije učestvovali su na dvodnevnom sastanku nacionalnih oficira za vezu (eng. National Liaison Officers –NLO) sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE) koji je koji je tokom protekle sedmice održan u Zadru, u Hrvatskoj. 

Ovaj sastanak je od velikog značaja za sve aktere koji učestvuju u pripremi programa saradnje za naredni projektni ciklus 2026-2027, sa ciljem efikasnijeg razumevanja svih neophodnih koraka, procedura i obaveza u procesu pripreme, aplikacije i implementacije projekata tehničke saradnje MAAE,  za koje se prijavljuje i u kojima učestvuje  veliki broj institucija Republike Srbije.

Predstavnici Direktorata održali su konsultacije sa zvaničnicima MAAE u vezi sa procedurama koje se odnose na  pripremu i dostavljanje predloga, regionalnih i nacionalnih projekata, čiju implementaciju podržava MAAE, kao i u vezi sa formiranjem „Pravnog lica za pružanje tehničke i stručne pomoći Direktoratu“ (Technical Suport Organisation – TSO).

Ovogodišnjem sastanku nacionalnih oficira za vezu sa MAAE prisustvovala su 33 predstavnika zemalja članica.