6. Oktobra 2021.
Predstavnici Direktorata na 31. Simpozijumu Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore

Trodnevni 31. Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore (DZZSCG) koji je počeo danas, u Beogradu,  po prvi put je održan u kombinovanom režimu – uživo i virtuelno, zbog specifičnih uslova rada izazvanih pandemijom Korona virusa.

Na početku skupu se ispred Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obratila pomoćnik direktora Ivana Avramović, i čestitala Društvu za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore na dugogodišnjem radu, koje kao stručno udruženje ima izuzetno važnu ulogu u celokupnom sistemu radijacione i nuklearne sigurnosti.

Ovaj tradicionalni skup predstavlja priliku da se kroz stručni program predstave rezultati istraživanja u oblasti zaštite od zračenja, analiziraju aktuelna dešavanja, definišu problemi i pravci daljeg unapređivanja stručnjaka, iz zemlje i regiona.
Predstavnici Direktorata predstaviće ove godine svoje stručne radove, sa sledećim temama:

  • Nacionalni akcioni plan za radon u regulativnom okviru Republike Srbije;
  • Usklađivanje nacionalnih propisa sa zahtevima Evropske unije za monitoring radioaktivnosti u vodi za piće;
  • Upravljanje radioaktivnim otpadom u Republici Srbiji – regulatorni aspekt;
  • Unapređenje regulatornog okvira u oblasti transporta opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije).

Poslednjeg dana Simpozijuma biće održan okrugli sto na temu “Zaštita od zračenja u industrijskoj radiografiji”, u organizaciji predstavnika Direktorata. Podsećamo, da je  Jugoslovensko društvo za zaštitu od zračenja osnovano 1963. godine u Portorožu, a od 2005. nosi ime “Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore”. Ove godine Društvo obeležava 58 godina organizovane zaštite od zračenja na prostoru bivše Jugoslavije