28. Juna 2019.
Predstavnice Direktorata učestvovale na Regionalnoj radionici o primeni gradiranog pristupa u različitim oblastima radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti u Sarajevu

Predstavnice Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije učestvovale su na Regionalnoj radionici o primeni gradiranog pristupa pri korišćenju izvora zračenja, tehničkim servisima, odobravanju novih tehnologija, inspekcijskom nadzoru i primeni zakonskih odredbi, održanoj od 17. do 21. juna, u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.

Učesnici su se tokom radionice fokusirali na probleme sa kojima se susreću u praksi, a na koje se može primeniti gradirani pristup. Radionica je kroz predavanja i niz vežbi na konkretnim primerima, pokazala način primene gradiranog pristupa u određenim oblastima, kako bi primena regulative bila što efikasnija i pristupačnija kako za korisnike, tako i za regulatorna tela.

U okviru radionice organizovana je i poseta Odeljenju za radioterapiju i Odeljenju za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Regulatorno telo Bosne i Hercegovine priredilo je svečanu večeru za sve učesnike iz regiona.