4. Juna 2024.
Poziv na javnu raspravu o predlogu izmene Pravilnika o upravljanju radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom (“Službeni glasnik RS”, broj 127/21)

Direktorat poziva zainteresovane strane da učestvuju u javnoj raspravi o predlogu izmene Pravilnika o upravljanju radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom (“Službeni glasnik RS”, broj 127/21). Predlog izmene možete preuzeti ovde . Obrazloženje za navedenu izmenu možete preuzeti ovde. Obrazložene predloge i komentare možete poslati na e-mail javna.rasprava@srbatom.gov.rs do 19-og juna 2024. godine.