18. Aprila 2024.
Održan sastanak sa Nacionalnim CBRN koordinatorima regiona južne i jugoistočne Evrope

U prostorijama Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije danas je održan sastanak na kojem su prisustvovali Nacionalni CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) koordinatori, učesnici 21. međunarodnog sastanka nacionalnih koordinatora za umanjenje rizika od hemijskih, bioloških, radioaktivnih i nuklearnih pretnji (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear – CBRN), za region južne i jugoistočne Evrope. Ovaj dvodnevni sastanak, koji se ove godine održava u Beogradu, okupio je koordinatore iz deset zemalja regiona:  Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Ukrajine.

Direktor Direktorata, Slađan Velinov, zajedno sa svojim saradnicima, uputio je gostima reči dobrodošlice, nakon čega im je predstavljen rad Direktorata sa nadležnostima u domenu radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti.  Na sastanku se razgovaralo o budućim aktivnostima i saradnji, a u vezi sa  smanjenjem CBRN rizika na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.  Direktorat i Republika Srbija će biti pouzdani partneri u svim budućim aktivnostima i razmeni iskustava u ovoj oblasti.

Republika Srbija je deo inicijative Evropske unije za umanjenje rizika od hemijskih, bioloških, radioaktivnih i nuklearnih pretnji CBRN, koju finansiraju Evropska unija i Ujedinjene nacije, a zajedno sprovode Evropska komisija i Međuregionalni pravni i krivični istraživački institut Ujedinjenih nacija (Unated Nations Interregioanl Crime and Justice Reaserch Institute – UNICRI).

Ovaj godišnji sastanak između Evropske unije, Ujedinjenih  nacija i deset partnerskih zemalja, zajedno sa UNICRI, je prilika da se okupe nacionalni koordinatori kako bi  razmenili ideje za saradnju i partnerstvo u oblasti ublažavanja CBRN rizika, posebno imajući najavljeni projekat Enhance the CBRN Critical Infrastructure Protection and Security by the International Science  Technology Center (ISTC) iz oblasti CBRN za 2024. godinu, u kojem bi Republika Srbija trebalo da učestvuje.