30. Septembra 2022.
Održan bilateralni sastanak sa Mađarima

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије 28. septembra 2022. godine sastali su se sa predstavnicima regulatornog tela Mađarske (Hungarian atomic energy authority – HAEA), a u skladu sa bilateralnim sporazumom potpisanim 2015. godine.

Na sastanku su razmenjene informacije o statusu nuklearnih postrojenja, kao i o aktivnostima planiranim u bliskoj budućnosti. Direktorat je izvestio mađarske kolege o rezultatima monitoringa radioaktivnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i o aktivnostima na unapređenju mreže mernih stanica.

Dogovoreno je da se tokom sledeće godine realizuje poseta mađarskih kolega Republici Srbiji. Naime, ova poseta bila je planirana za proleće 2020. godine, ali je zbog pandemije Covid 19, morala da bude odložena.