8. Aprila 2020.
Nuklearni materijal je bezbedan – Primena garantija u uslovima pandemije

I pored trenutnih restrikcija u putničkom saobraćaju, Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) osigurala je kontinuitet inspekcijskog nadzora i evidencije o stanju nuklearnog materijala po celom svetu u skladu sa Sporazumom o primeni garantija i Dodatnom protokolu, u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. U saradnji sa državama članicama, sve do sada zakazane inspekcijske posete odvijaju se prema utvrđenom rasporedu, a razmatra se i fizičko prisustvo inspektora MAAE korišćenjem nekomercijalnih načina transporta.