U okviru regionalnog projekta MAAE, TC Project RER5022, “Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes” naša predstavnica, nominovana od strane Direktorata, realizovala je studijsku posetu u Insect Pest Control Laboratory – Medical Entomology u Seibersdorf-u, Austrija od 4. marta do 4. juna 2019. god. i sprovela istraživanja o primeni visoko selektivnog programa suzbijanja insekata tehnikom sterilizacije (Sterile Insect Technique – SIT) protiv invazivne vektorske vrste, Aedes albopictus (azijski tigrasti komarac) u Srbiji i regionu. U slučaju kada vakcina nije dostupna efikasno suzbijanje vektora je jedini način za sprečavanje širenja bolesti. 

Istraživanja koja su izvedena tokom ove studijske posete biće od izuzetne koristi svim zemljama regiona koje sarađuju u okviru projekta RER5022, a takođe će omogućiti i značajan porast kapaciteta Srbije u pripremi za izvođenje i primenu SIT metoda u borbi protiv Ae. albopictus