22. Juna 2022.
Isključen  peti blok NE „Kozloduj“

NE „Kozloduj“ na svom sajtu obavestila je javnost da je peti blok danas 22. juna 2022. godine u 06:05 časova isključen iz energetskog sistema Bugarske. Razlog isključenja, kako navodi NE „Kozloduj“ je kvar na sistemu za pobudu generatora i aktiviranje električne zaštite u konvencionalnom, nenuklearnom delu. Reaktor je ugašen uz primenu svih hitnih mera zaštite.

Na lokaciji nuklearne elektrane nisu zabeležene promene nivoa radioaktivnosti.

Šesti blok NE „Kozloduj“ radi u punom kapacitetu u skladu sa svim sigurnosnim procedurama.

Nakon otklanjanja kvara, očekuje se priključenje petog bloka elektroenergetskom sistemu Bugarske.