28. Septembra 2022.
Govor šefa delegacije Republike Srbije na 66. Generalnoj konferenciji MAAE

U ime delegacije Republike Srbije danas je na Generalnoj konferenciji govorio njegova ekselencija  Žarko Obradović, šef naše delegacije i šef stalne misije Srbije pri OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču.

On je na početku svog izlaganja, u ime Republike Srbije izrazio zahvalnost i puno uvažavanje pomoći i podrške koju je naša zemlja, tokom pandemije virusa COVID-19, primila od Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), a koja je bila od značaja za suočavanje sa izazovima pandemije i njenim posledicama.

„Pružanjem slične pomoći, u preko stotinu zemalja širom sveta, Agencija je još jednom potvrdila svoju kontinuiranu posvećenost ciljevima za dobrobit celokupnog čovečanstva“ rekao je Obradović. On je izneo uverenje da se samo takvim pristupom, zasnovanim na saradnji, mogu efikasno i trajno prevazići globalni problemi nastali usled pandemije i naglasio  spremnost Republike Srbije da, u skladu sa svojim mogućnostima, da svoj puni doprinos.

Ambasador  je u svom obraćanju, potsetio na punu posvećenost Republike Srbije radu Sekretarijata, osnovnim principima i ciljevima MAAE u pravcu ostvarivanja sigurne i bezbedne primene nuklearne energije, ponovo potvrđujući nedvosmislenu, tradicionalnu orijentaciju naše zemlje  ka primeni nuklearne energije u mirnodopske svrhe, za dobrobit svakog pojedinca i društva uopšte.

On je naglasio da Republika Srbija ostaje snažno privržena daljem jačanju svog nacionalnog pravnog i regulatornog okvira u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, u skladu sa međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije, i da s tim u vezi, podržava i napore MAAE ka daljem unapređenju međunarodnih standarda i relevantnih međunarodno-pravnih dokumenata.

 „Republika Srbija u potpunosti poštuje principe i ciljeve MAAE koji se odnose na bezbedno korišćenje nuklearne energije, te da je nedvosmisleno privržena međunarodnom miru, bezbednosti i razvoju uopšte“, rekao je Žarko Obradović.

On je istakao da će naša zemlja nastaviti da podržava programe i aktivnosti MAAE u procesu jačanja i unapređenja delotvorne primene garantija, u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i univerzalnom jačanju režima neproliferacije.

Naglasio je, da Republika Srbija daje prioritetni značaj svim naporima u borbi protiv nuklearnog terorizma, uz uveravanje da će naša zemlja i dalje pružati snažnu podršku globalnim naporima međunarodne zajednice usmerenim na jačanje efikasnih mehanizama u borbi protiv nedozvoljene trgovine nuklearnim materijalima i drugim izvorima zračenja, pre svega kroz unapređenje režima njihove fizičke zaštite i stavljanje napuštenih izvora zračenja pod kontrolu.

„Republika Srbija će i dalje nastaviti da  ispunjava svoje obaveze i primenjuje Kodeks o sigurnosti i bezbednosti radioaktivnih izvora i Smernice o uvozu i izvozu radioaktivnih izvora, zbog izuzetnog značaja ovih dokumenata MAAE za unapređenje sigurnosti i bezbednosti izvora zračenja“, kazao je šef naše delegacije.

On je naglasio da su prioritetni ciljevi naše zemlje, sada više nego ikada pre, zaštita zdravlja pojedinca, zaštita životne sredine i potvrda da se nuklearna energija koristi samo u mirnodopske svrhe, kao siguran put ka ostvarivanju globalnog mira, prosperiteta i dobrobiti za buduće generacije.

Obraćanje možete pogledati na sledećem linku.