15. Aprila 2024.
Donacija MAAE dodeljena Elektrotehničkom fakultetu

U okviru projekta tehničke saradnje Republike Srbije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE), „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za održivo korišćenje nuklearnih tehnologija“ (Enhancing the Capacities of Educational Institutions for the Sustainable use of Nuclear Technologies 2022 – 2025), Srbija je dobila donaciju softverskog alata „RayXpert“ za Monte Karlo simulacije i trodimenzionalno modelovanje u oblasti beta i gama zračenja. Softver se koristi u oblasti dozimetrije jonizujućeg zračenja, i predstavlja pogodan alat za visoko obrazovanje u oblasti medicinske i industrijske primene nuklearnih tehnologija.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je dodelio licence Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, s obzirom na to, da je prof. dr Koviljka Stanković dala najveći doprinos učešću Srbije u ovom projektu, u oblasti nuklearnog obrazovanja.

Ovaj softverski alat biće dostupan, u okviru petogodišnje licence, studentima drugih visokoškolskih ustanova, preko Elektrotehničkog fakulteta.