1. Jula 2022.
Delegacija Republike Srbije na sedmom redovnom sastanku Zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

Delegacija Republike Srbije učestvuje na sedmom redovnom sastanku država ugovornih strana Zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, koji se održava u periodu od 27. juna do 8. jula 2022. godine, u sedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), u Beču.

Ovo je drugi put da naša zemlja učestvuje na redovnom sastanku, na kojem će ove godine prisustvovati preko 750 delegata, iz 76 država ugovornih strana. Prethodni redovni sastanak održan je u maju 2018. godine. Da podsetimo, Narodna skupština Republike Srbije je u novembru 2017. godine usvojila predlog Zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom.

I na ovogodišnjem redovnom sastanku će se razmatrati o najvažnijim pitanjima u oblasti sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom, a svaka ugovorna strana ima priliku da podnese nacionalni izveštaj koji sadrži preduzete mere za izvršenje svake od obaveza iz Konvencije.

Delegati Republike Srbije su u nacionalnom izveštaju dali pregled trenutnog stanja u oblasti upravljanja radioaktivnim otpadom i isluženim nuklearnim gorivom u našoj zemlji. Republika Srbija je tokom izlaganja nacionalnog izveštaja posebno pohvaljena zbog zakonskih i organizacionih promena usvojenih krajem 2018. godine.

Naši delegati će se, tokom trajanja redovnog sastanka do 8. jula, sastajati sa delegacijama drugih država iz regiona i voditi razgovore u cilju unapređenja saradnje i razmene informacija u oblasti sigurnog upravljanja radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom i razmatrati posebna pitanja u ovoj oblasti.