Regulatorno telo za atomsku energiju Kine je 16. juna 2021. obavestilo međunarodnu zajednicu da je u nuklearnoj elektrani Tajšan došlo do manjeg oštećenja na gorivnim šipkama zbog čega je registrovano  povećanje radioaktivnosti u zatvorenom sistemu za hlađenje reaktora. Situacija koja nije neuobičajena tokom normalnog rada nuklearnih reaktora je sanirana u skladu sa postojećim procedurama.

Rezultati monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini potvrdili su da u ovom incidentu nije došlo do ispuštanja radioaktivnosti u životnu sredinu.