Nuklearna elektrana Krško uprkos potresu radi sigurno i pouzdano

Nuklearna elektrana Krško uprkos potresu radi sigurno i pouzdano

I pored potresa koji je registrovan u blizini Zagreba, kao i u samoj elektrani, nema smetnje u radu ove elektrane na granici Slovenije sa Hrvatskom. Ovakve elektrane su konstruisane da izdrže i snažnije potrese. Preventivno je u toku provera svih sistema u elektrani....

Redukovan je sistem pravovremene najave radiološkog akcideta

Trenutno je redukovan sistem najave nuklearnog ili radiološkog akcidenta, jer četiri od 9 mernih stanica koje mere jačinu doze gama zračenja u vazduhu nije u funkciji i, zbog epidemiološke situacije i u skladu sa naloženim i preporučenim preventivnim merama, nije ih...
SRBATOM – Vanredne mere

SRBATOM – Vanredne mere

VANREDNO: Sva dokumentacija i pošta namenjena Direktoratu NE DOSTAVLjA SE LIČNO, već isključivo putem Pošte, na adresu Direktorata: Masarikova 5, sprat 15, 11000 Beograd.