22. Marta 2020.
Nuklearna elektrana Krško uprkos potresu radi sigurno i pouzdano

I pored potresa koji je registrovan u blizini Zagreba, kao i u samoj elektrani, nema smetnje u radu ove elektrane na granici Slovenije sa Hrvatskom. Ovakve elektrane su konstruisane da izdrže i snažnije potrese. Preventivno je u toku provera svih sistema u elektrani.

Novosti se mogu naći na Web-stranici

https://www.nek.si/hr//novinarski-centar/novosti/nuklearna-elektrarna-krsko-kljub-potresu-deluje-varno-in-zan

https://www.nek.si/hr