Danas je u Beogradu, u okviru projekta Evropske komisije „EP&R in the Western Balkans Region“, počela dvodnevna radionica na kojoj će donosiocima odluka koji imaju ulogu u upravljanju vanrednom situacijom izazvanom nuklearnim akcidentom, biti predstavljena uloga i značaj programa JRODOS.

JRODOS je softver razvijen u Karlsrue Institutu za tehnologiju, u Nemačkoj i koristi se za simulaciju kretanja radioaktivnih materija u životnoj sredini i za proračun doza koje bi stanovništvo primilo u nuklearnom akcidentu. JRODOS ima izuzetno značajnu ulogu i u izgradnji sistema zaštite i spasavanja, odnosno jačanju spremnosti za reagovanje na posledice nuklearnog akcidenta.

Ovaj program za podršku pri donošenju odluka je instaliran u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, regulatorom telu u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti.

Učesnici na ovom skupu su predstavnici regulatornih tela u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, kao i predstavnici drugih civilnih organizacija iz regiona, koji učestvuju u upravljanju vanrednim situacijama izazvanim nuklearnim ili radiološkim akcidentom. Njima će biti prikazano kako i u kom obliku rezultati simulacija dobijenih ovim programom mogu da se koriste u procesu odlučivanja o primeni  mera zaštite stanovništva i životne sredine u nuklearnom akcidentu.