Na veb stranici Direktorata objavljen je Izveštaj o izlaganju stanovništva jonizujućem račenju iz životne sredine u Republici Srbiji u 2020. godini. Izveštaj je sačinjen na osnovu rezultata ispitivanja radioaktivnosti u uzorcima vazduha, padavina, površinskih voda, hrane i hrane za životinje koji su za Direktorat izvršile laboratorije Instituta za nuklearne nauke „Vinča“- Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“.

Na osnovu rezultata ispitivanja utvrđeno je da je efektivna doze od proizvedenih radionuklida koju je u 2020. godini prosečan stanovnik Republike Srbije primio ingestijom i inhalacijom manja od 0,01 mSv, te je radijacioni rizik za stanovništvo koji potiče od proizvedenih radionuklida koji se nalaze u našoj životnoj sredini zanemarljiv.