Na osnovu čl. 22. tačka 3), 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174 i 176. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 95/18 i 10/19), Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost je izradio Nacrt Pravilnika o upravljanju radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom.

Direktorat poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi. Tekst nacrta nalazi se ovde.

Obrazložene predloge za izmenu ili dopunu teksta u pisanom obliku poslati na e-mail javna.rasprava@srbatom.gov.rs najkasnije do 28-og aprila 2021. godine.

Javna rasprava je, na zahtev korisnika, produžena do 12-og maja 2021. godine.