Od 2. do 6. Septembra 2019. godine održan je međunarodni sastanak sa temom “Ažuriranje analiza sigurnosti objekata za upravljanje radioaktivnim otpadom”, koji je održan u gradu Aruša u Tanzaniji.

Na sastanku su predstavnici Srbije i ostalih država prezentovali poboljšanja i unapređenja postignuta u svojim analizama sigurnosti najvažnijih objekata za procesiranje, za privremeno i za trajno skladištenje radioaktivnog otpada, koji pretežno čine isluženi zatvoreni izvori jonizujućih zračenja. Ovo je bila prilika za upoznavanje sa iskustvima drugih zemalja u ovoj oblasti, kao i za dobijanje mišljenja o našem izveštaju o analizi sigurnosti postrojenja za preradu radioaktivnog otpada iz hangara H2.

Tokom sastanka održane su prezentacije o sadržaju dokumenata Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) iz serije sigurnosnih standarda za analizu sigurnosti objekata za privremeno i trajno skladištenje radioaktivnog otpada, kao što su GSG-3 „The Safety Case and Safety Assessment for the Predisposal Managament of Radioactive Waste“ i SSG-23 „The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste“. Prezentacije MAAE standarda pratili su primeri analize sigurnosti za privremeno skladište u Francuskoj i za trajno skladište u Engleskoj.

Sastanak je bio prilika da za bolje upoznavanje sa međunarodnim iskustvima u ovoj oblasti.