Kontaktirajte nas

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

Adresa

Terazije 41/IV
11000 Beograd
Telefon: +381 60 40 53 090
E-pošta: info@srbatom.gov.rs

Kontakti

 KABINET DIREKTORA  mob: 060 40 53 090 ;    tel: 011 3061 489

SEKTOR ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST

Odeljenje za kontrolu radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti, načelnik  mob: 060 40 53 102    tel: 011 3061 730

Odsek za radijacione delatnosti u medicini  mob: 060 40 53 104  tel: 011 3061 637

Odsek za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima prometu i transportu

 industrija mob 060 40 53 106  tel: 011 3061 313

 promet, transport  mob: 060 40 53 102  tel: 011 3061 637

Odeljenje za kontrolu izlaganja stanovništva  mob: 060 40 53 098  tel: 011 3061 383

Odsek za monitorting, kontrolu i vanredne situacije  tel: 011 3061 736

 

SEKTOR INSPEKCIJE

Pomoćnik direktora,  mob: 060 40 53 093  tel: 011 3061 761

Administrator za inspekciju, 011 3061 739

 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANSIJSKE, OPŠTE I POSLOVE LjUDSKIH RESURSA I MEĐUNARODNE SARADNjE

 

Pomoćnik direktora  mob: 060 40 53 096

Odeljenje za finansijske, opšte i poslove ljudskih resursa  mob: 060 40 53 097  tel: 011 3061 510

Odsek za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima mob: 060 40 53 092  tel: 011 3061 380

Poslovi evropskih integracija tel: 011 3061 324

Odnosi sa javnošću mob: 060 40 53 091

Pisarnica mob: 060 40 53 094

Saradnik za IT poslove  mob: 060 40 53 099

 

Gde se nalazimo

DIREKTORAT ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST SRBIJE

Masarikova 5/XV
11000 Beograd, Srbija