Republika Srbija će 26. i 27. oktobra 2021. godine učestvovati u međunarodnoj vežbi ConvEx-3 (2021), u kojoj se simulira akcident na nuklearnoj elektrani „Baraka“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Organizatori vežbe su Međunarodna agencija za atomsku energiju i Ujedinjeni Arapski Emirati. Institucije Republike Srbije učestvovaće u vežbi u obimu koji zavisi od karaktera simuliranog akcidenta i procenjene opasnosti.

Cilj vežbe je provera odgovora zemalja učesnica na nuklearni ili radiološki akcident. Ujedinjeni Arapski Emirati će kao zemlja domaćin koja simulira akcident na nuklearnoj elektrani „Baraka“ zajedno sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju odrediti vreme početka vežbe i druge pojedinosti.

Na teritoriji Republike Srbije će se, u tom periodu, sprovoditi čitav niz aktivnosti koje imaju za cilj simuliranje odgovora na akcident, odnosno preduzimanje akcija za sprečavanje štetnih posledica neželjenog događaja. U ovoj vežbi, Srbija će prvi put koristiti program za podršku pri odlučivanju JRodos. Ovaj program pruža mogućnost prognoze kretanja radioaktivnog oblaka, procene uticaja nuklearnog akcidenta na stanovništvo i životnu sredinu i procene efikasnosti planiranih mera zaštite.

Sve informacije koje se odnose na vežbu, biće jasno i vidljivo obeležene oznakom „VEŽBA“.

Ukazujemo da je reč samo o vežbi i svi podaci biće rezultat simulacija i proračuna.

U vežbi ConvEx-3 (2021), uz Republiku Srbiju, učestvuju još 74 države i 12 međunarodnih organizacija.