Delegacija Republike Srbije učestvovaće na  65. redovnom zasedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE),  u periodu od 20. do 24. septembra ove godinePrimenjujući austrijske propise, u vezi sa zdravstvenim i sigurnosnim merama, usled pandemije Covid-19 i ove godine, Konferencija će biti oganizovana u izmenjenoj formi, sa ograničenim brojem učesnika.

Očekuje se da će na ovogodišnjoj Konferenciji prisustvovati delegati 173 države članice, a zahtev za prijem u članstvo Agencije podnela je Federacija Sveti Kristofer i Nevis, mala ostrvska država koja se nalazi u Karibima, u centralnoj Americi.

I ove godine na Generalnoj konferenciji će se diskutovati o najvažnijim pitanjima iz nadležnosti Agencije, usvojiti izveštaj za prethodnu godinu, program i ažurirani budžet za narednu godinu i donositi odluke o pitanjima koja su između dva zasedanja podneta od strane Saveta guvernera, generalnog direktora Agencije ili države članice.