22. Septembra 2020.
Vlada Japana predstavila aktivnosti na dekomisiji, sanaciji i remedijaciji Fukušime

Vlada Japana je, u okviru 64. redovnog zasedanja Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), juče organizovala skup sa ciljem da se prikažu aktivnosti na dekomisiji nuklearnih reaktora elektrane Fukušima-Daiči i sanaciji i remedijaciji kontaminiranog terena.

Prikazane su prezentacije i video materijali u kojima se vidi napredak u svim segmentima. Uklanjanje istrošenog nuklearnog goriva iz bazena svih reaktora je u toku, dok su u pripremi aktivnosti u vezi sa uklanjanjem istopljenog nuklearnog goriva iz reaktora. Vidljiv je ogroman napredak u vezi sa tretmanom i skladištenjem tečnog i čvrstog radioaktivnog otpada, kao i sprečavanja prodora podzemnih voda u zemljište ispod nuklearnih reaktora i njeno izlivanje u okean. Uslovi za rad zaposlenih su značajno poboljšani, a područje na kome je obavezno nošenje zaštitne opreme je drastično smanjeno.

Stanovništvo se polako vraća u naselja koja su bila evakuisana zbog katastrofe. Obnovljen je rad škola, bolnica, tržnih centara i sportskih terena u područjima u kojima je dozvoljen povratak.

Očigledno je da vlada Japana i preduzeće koje je osnovano za obavljanje poslova dekomisije u okviru korporacije TEPCO (Tokyo Electirc Power Company – operater NE Fukušima-Daiči) ulažu ogromne napore i finansijska sredstva u cilju saniranja posledica jedne od najvećih nuklearnih katastrofa koja je izazvana razornim zemljotresom.