Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) odobrila je zahtev Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao tehničkog koordinatora sa MAAE, da se Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“ obezbedi oprema za brzu detekciju SARS – CoV-2 virusa.

Oprema, vredna 74.464 evra, koja će uskoro stići Veterinarskom institutu u Nišu,  doprineće povećanju kapaciteta, ali i višem nivou  biosigurnosti i biobezbednosti. Donirane laboratorije u svom sastavu imaju kabinete biosigurnosnog nivoa 2 i 3, što znači da se može raditi sa visoko patogenim virusima, odnosno sa virusima koji imaju visok rizik i za društvo i za pojedince. Osim brze detekcije, kao dodatnu prednost ove opreme je sigurnost i zaštita ljudi koji rade u laboratorijama.

Veterinarski specijalistički institut „Niš“ je četvrta institucija u Republici Srbiji za koju je, od početka pandemije, MAAE obezbedila donaciju RT-PCR paketa za humano testiranje na COVID-19.

Oprema, koju je  MAAE do sada isporučila Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Naučnom veterinarskom institutu Novi Sad, Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo, zajedno sa opremom koja će uskoro stići u Niš, vredna je 306.880 evra.