19. Juna 2019.
Stručnjaci iz Srbije učestvovali na Desetom evropskom simpozijumu pedijatrijske nuklearne medicine, u Španiji

Srpski eksperti, imenovani od Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, učestvovali su na Desetom evropskom simpozijumu pedijatrijske nuklearne medicine koji je ove godine održan od 23. do 26. maja, u gradu Djirona, u Španiji.

Promovisani su novi vodiči iz oblasti nuklearne nefrourologije, osteologije, gastroeneterologije i onkologije, koji će unaprediti dijagnostiku i terapijski pristup u pedijatrijskoj populaciji u našoj zemlji.